bok.jpg

  „Energetyka Cieplna” w Wieluniu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powołaną w roku 1992. Udziałowcami Spółki są : Gmina Wieluń, Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz "TRANSBED" Spółka z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach

  W 2016 r. wytwarzanie ciepła prowadzone było w dwóch źródłach ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 68,51 MW scharakteryzowanych jako:
  • źródło ciepła nr 1 – kotłownia zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Ciepłowniczej nr 26, wyposażona w trzy kotły wodne WR-25,o łącznej mocy zainstalowanej 68,15 MW, opalane węglem kamiennym.
  • źródło ciepła nr 2 – kotłownia lokalna zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Przejazd nr 6, wyposażona w trzy kotły wodne „ISKRA”, o łącznej mocy zainstalowanej 0,36 MW, opalane węglem kamiennym.
  • Przesyłanie i dystrybucja ciepła, wytworzonego w źródle nr 1, siecią zlokalizowaną na terenie miasta Wielunia, stanowiącą własność koncesjonariusza, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 1300C w rurociągu zasilającym i 700C w rurociągu powrotnym. Łączna długość sieci cieplnej wysokoparametrowej 130/700C wynosi 38,782 km, w tym sieci preizolowane 25,996 km. Długość sieci cieplnej niskoparametrowej (instalacje zewnętrzne za grupowymi węzłami cieplnymi) wynosi 6,657 km, z czego 3,338 km to sieci preizolowane.

  Łączna ilość węzłów cieplnych wg stanu na koniec 2016 roku, do których przesyłane jest ciepło wynosi 439 szt. w tym:

  312 szt. węzłów nie będących własnością Energetyki Cieplnej
  8 szt. to węzły grupowe
  302 szt. to węzły indywidualne
  2 szt. to węzły bezpośrednie
  127 szt.węzłów będących własnością Energetyki Cieplnej 
  42 szt. to węzły grupowe
  85 szt. to węzły indywidualne

  Zarząd „Energetyki Cieplnej”:

  Prezes Zarządu - mgr inż. Zygmunt Bednarski
  V-ce Prezes Zarządu - mgr inż. Tadeusz Cieśla
  Członek Zarządu - Grzegorz Bednarek

  Energetyka Cieplna Sp. z .o.o. zatrudnia 72 pracowników.

  Naszym celem jest dostarczanie ciepła w sposób pewny, bezpieczny i komfortowy, w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska przy zachowaniu konkurencyjnych cen w porównaniu do innych nośników energii cieplnej. Chcemy, aby Odbiorcy korzystający z naszego ciepła byli usatysfakcjonowani
  z wysokiej jakości świadczonych usług, a współpraca układała się na zasadach partnerstwa.

  EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone