zadzwon.png


  Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

  ul. Ciepłownicza 26

  98-300 Wieluń

  e-mail: sekretariat@ec.wielun.pl


  NIP 832-000-37-60

  REGON 730014327

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

  Numer KRS: 0000145157

  Kapitał zakładowy: 7 871 200 zł

  Bank PKO BP S.A. Oddział Wieluń, Numer Konta: 64 1020 4564 0000 5902 0008 7064


  Numery kontaktowe:


  Fax.
  043-843-44-21

  Sekretariat
  043-843-32-83
  043-843-47-16
  043-843-38-74


  Pogotowie ciepłownicze
  043-843-07-49
  043-843-47-16 
  wew. 42

  EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone