klienci.jpg

  Akty prawne

  1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz.U.2017.220)
  plik do pobrania w formacie pdf

  2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. (Dz.U.07.16.92) 
  plik do pobrania w formacie pdf

  3.Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U.2017.1988)
  plik do pobrania w formacie pdf

  4.Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. ( Dz.U.2016.2166)
  plik do pobrania w formacie pdf

  5.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03 nr.89 poz. 828)
  plik do pobrania w formacie pdf

  6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz.U.2007.133.924)
  plik do pobrania w formacie pdf

  7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części
  budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U.2015.376)
  plik do pobrania w formacie pdf

  CHCESZ WIEDZIEĆ ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁO OGRZEWANIE TWOJEGO BUDYNKU?

  Zadzwoń pod numer:

  043-843-32-83 wew. 35

  Bezpłatnie wykonamy analizy kosztów ogrzewania dla różnych nośników energii (węgiel, gaz, olej opałowy, ciepło sieciowe).

  EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone