klienci.jpg

  Akty prawne

  1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz.U.2012 poz.1059) 
  plik do pobrania w formacie pdf

  2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. (Dz.U.07.16.92) 
  plik do pobrania w formacie pdf

  3.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U.10.194.1291) 
  plik do pobrania w formacie pdf

  4.Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. ( Dz. U. nr 75, poz.866 z 2000 r. ). 
  plik do pobrania w formacie pdf

  5.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.03 nr.89 poz. 828). 
  plik do pobrania w formacie pdf

  6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz.U.2007.133.924). 
  plik do pobrania w formacie pdf

  7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 02.07.2014r., poz.888).
  plik do pobrania w formacie pdf

  CHCESZ WIEDZIEĆ ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁO OGRZEWANIE TWOJEGO BUDYNKU?

  Zadzwoń pod numer:

  043-843-32-83 wew. 35

  Bezpłatnie wykonamy analizy kosztów ogrzewania dla różnych nośników energii (węgiel, gaz, olej opałowy, ciepło sieciowe).

  EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone