prasa.jpg

  O ile droższe ciepło z gazu? - Dziennik Łódzki, dodatek Nasz Tygodnik 9 kwietnia 2004r.

  W związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi doprowadzenia gazociągu do Wielunia, Zarząd Energetyki Cieplnej w Wieluniu podaje do wiadomości odbiorców ciepła kilka istotnych informacji.

  Energetyka Cieplna spółka z o.o. w Wieluniu działalność prowadzi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Energetyczne oraz Koncesjami na wytwarzanie i przesyłanie ciepła.

  Ustawa Prawo Energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązek opracowywania planów rozwoju, w których rozważa się różne warianty w celu zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu racjonalizacji przedsięwzięć oraz minimalizacji nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo tak, aby nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat za ciepło. Zapisy Ustawy zobowiązują również do zapewnienia ochrony interesów odbiorców, przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

  Analiza opłacalności montażu pomp Wilo-Stratos w Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Wieluniu.

  EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone