PRZETARG NR 09/PN/2017/EC

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA MODERNIZACJĘ KOTŁA WR-25 NR3

    Termin wykonania zamówienia do 30.09.2018r.
    Wermin składania ofert upływa w dniu 3 października 2017 roku o godzinie 10:00.

    ogłoszenie

    EC Wieluń © 2017 wszystkie prawa zastrzeżone